Vedení účetnictví v Ostravě

Vedení účetnictví v Ostravě Vám ráda nabídne naše účetní firma, která zajistí komplexní služby v oblasti vedení účetní a daňové evidence, mezd, daňových přiznání, poradenství, zastoupení na úřadech a dalších služeb v oblasti účetnictví vyplývajících z povinností daňových subjektů.

Zpracování účetní a daňové evidence v Ostravě a okolí a to včetně mezd, podkladů pro daňová přiznání od živnostníků až po středně velké podniky, to je hlavní náplní činnosti naší účetní firmy.

V čem Vám můžeme pomoci?

 • vedení účetnictví, daňové evidence
 • zpracování mezd, vedení personální agendy
 • zpracování podkladů pro daňová přiznání a přehledy
 • účetní poradenství
 • zastupování na úřadech
 • finanční analýzy aj.

Vedení účetnictví v Ostravě a okolí! Kde tedy působíme?

Ostrava a okolí je hlavním polem naší působnosti. Rádi však za Vámi přijedeme i do okolních měst jako jsou Opava, Havířov, Frýdek-Místek aj.


Proč využít služby účetní firmy? Důvodů je hned několik

 • Ušetří finance a Váš čas – V prvé řadě, Vám účetní firma ušetří finance a Váš čas. Účetní firmy ve většině případů umožní zpracování účetnictví za nižší náklady, než jaké plynou ze zaměstnávání vlastní účetní. Při zaměstnávání vlastní účetní vznikají náklady mzdové, na pravidelná školení, na pracovní místo, na hledání nového zaměstnance – výběrová řízení, náklady na účetní software a hardwarové vybavení, administrativní náklady spojené s funkcí účetní aj. Tyto náklady jsou v externí účetní firmě rozprostřeny mezi více klientů, čímž se náklady na pracovníka účetní firmy snižují a v důsledku se snižují i Vaše náklady na vedení účetnictví. Nižší náklady se projeví i v oblasti archivace dokumentů.
 • Mají přehled – Účetní firma si může dovolit poskytnout svým účetním a ostatním zaměstnancům pravidelná školení z různých oblastí, která v kombinaci se zkušenostmi v účtování a daňové oblasti pro více klientů často znamená i větší přehled v oboru a lepší optimalizaci jak procesů, tak i daňových faktorů ovlivňující klienty. Účetní firmy používají pravidelně aktualizovaný software dle platné legislativy.
 • Zkušenosti pod jednou střechou – Znalost aktuálních zákonů, spolupráce s daňovými poradci, právníky, úřady státní správy, to vše jsou znalosti a zkušenosti pod jednou střechou.
 • Diskrétnost – Účetní firma hledí na utajení zpracovávaných citlivých informací (např. u větších firem jsou často mzdy ožehavým tématem)
 • a další – Účetní firma Vás zastoupí na úřadech, poskytne on-line účetnictví aj.

Proč si vybrat naši účetní firmu?

Ať už hledáte účetního, účetní firmu na zpracování Vaší účetní nebo daňové evidence v Ostravě a okolí, vše můžete zařídit z pohodlí Vaší kanceláře či domova. Jsme flexibilní a rádi za Vámi přijedeme do sídla Vaší společnosti, domů, do Vaší oblíbené kavárny, kam si budete přát. Chcete konzultaci u Vás ve firmě? Nebo jen předat doklady ve městě?

Budeme se Vám věnovat – odteď už účetní chodí za Vámi, ne vy za účetním.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se důkladně poznat jeho potřeby a na základě těchto potřeb mu nabídnout služby, které opravdu potřebuje. Chápeme, že v průběhu spolupráce se individuální potřeby podnikatele či podniku mění a vždy se na základě vzájemného dialogu snažíme poskytnout optimální skladbu poskytovaných služeb pro daný okamžik. Cenová kalkulace i vyúčtování je vždy sestaveno transparentně a jen za to, co si vzájemně odsouhlasíme. U dlouhodobé spolupráce se rádi připojistíme pojištěním odpovědnosti z výkonu povolání ke spokojenosti obou smluvních stran.

Pracujeme v pravidelně aktualizovaném účetním systému Money S3 a vzděláváme se průběžnými školeními. Jsme Vám schopni pomoci zjednodušit agendu, procesy, zavést on-line účetnictví a další efektivní prvky ušité klientovi na míru.

Chcete-li vědět více o možnostech vedení účetnictví v Ostravě a okolí, neváhejte nás kontaktovat.


Kdo musí vést účetnictví (dříve podvojné účetnictví)?

Ze zákona musí vést účetnictví právnické osoby se sídlem na území České republiky a to ode dne svého vzniku. Povinnost vést účetnictví mají také zahraniční osoby podnikající na území České republiky nebo pokud provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů. Povinnost vést účetnictví pak mají fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodím rejstříku.

Podnikající fyzické osoby mají povinnost vést účetnictví, pokud jejich obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25 miliónů korun nebo, jak už bylo zmíněno výše, jsou zapsány v obchodním rejstříku. Fyzická osoba se pro vedení účetnictví může rozhodnout i dobrovolně (aniž by její obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25 mil. Kč) a základě vlastního rozhodnutí nebo zvláštního právního předpisu.

Kdo musí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)?

Daňová evidence je vhodná pro podnikatele s obratem nižším než 25 miliónů Kč a nezapsanými v obchodním rejstříku.